Ajokortin suorittaminen alkaa perusvaiheella

Henkilöautokurssin voi aloittaa kun on täyttänyt 17 vuotta.

Teoriaopetusta opetukseen sisältyy 19 tuntia. Teoriaopetuksen toteutamme nettiteoriatunteina.

Ajo-opetusta vähintään 18 ajotuntia. Pimeän ajon simulaattoria lukuun ottamatta ajotunnit toteutamme autolla.

Katso myös 10+10 kokeilumalli tästä.

Ajo-opetuksen vähimmäismäärään sisältyy tunti ajo-opetusta ajoharjoitteluradalla ja pimeällä ajamisen opetus simulaattorilla.

Yhden ajotunnin kesto on 50 minuuttia ja kerrallaan voidaan ajaa useampiakin ajotunteja.

Ajotunteja on mahdollista suorittaa myös automaattivaihteisella autolla.

Jos myös kuljettajantutkinnon ajokoe suoritetaan automaattivaihteisella ajoneuvolla, tulee siitä merkintä ajokorttiin, jolla rajoitetaan ajo-oikeus vain automaattivaihteiselle ajoneuvolle. (Ajokorttilaki 16 §), erityisehto 78)


Säädetyistä määristä voidaan poiketa, jos on jo moottoripyöräkortti (A1,A2 tai A). Teoriaopetusta on tässä tällöin vähintään 13 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 13 tuntia, jos opetukseen sisältyy pimeällä ajamisen opetus.

Jos B-korttia suoritettaessa on voimassaoleva mopokortti (AM120/121) on teoriaopetusta vähintään 17 tuntia ja ajo-opetusta 17 ajotuntia.

Teoriakokeen voi suorittaa jo kuukautta ennen kuin täyttää 18 vuotta ja ajokokeen kun on täyttänyt 18 vuotta.

Hyväksytyn ajokokeen jälkeen alkaa kahden vuoden ajo-oikeus, jonka aikana tulisi suorittaa säädetyt jatkovaiheet ajo-oikeuden jatkumiseksi.

Ajokokeen jälkeen siirrytään harjoitteluvaiheeseen

Harjoitteluvaiheeseen kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimispäiväkirjan pitoa sekä oppimisympäristössä tehtäviä itsearviointeja ja analyyseja.

Autokoulussa suoritettava harjoitteluvaiheen palautejakso olisi hyvä suorittaa 1-2 kuukauden kuluttua ajokokeesta.

Harjoitteluvaiheen palautejaksoon sisältyy kaksi ajotuntia ja yksi teoriatunti

Ajotunnit on ennakkoon sovittuna mahdollista ajaa myös automaattivaihteisella autolla.


Viimeisenä vaiheena on suoritettava syventävä vaihe

Syventävän vaiheen koulutus on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen ajokokeesta alkaneen kahden vuoden ajo-oikeuden päättymistä. Vaikka ajokortti on voimassa, ajo-oikeus päättyy, ellei jatkovaiheita suoriteta.

Syventävän vaiheen voi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ajokokeesta.


Harjoitteluvaiheen palautejakso on oltava suoritettu ennen syventävää vaihetta.

Syventävään vaiheeseen sisältyy kaksi ajotuntia liikenteessä sekä ajoharjoittelu radalla.

Ajotunnit liikenteessä (arvioiva ja palauttava ajo) ajetaan kouluautolla. Ne on mahdollista ajaa myös automaattivaihteisella kouluautolla. Kerro ajotunteja varattaessa, jos haluat ajaa automaativaihteisella.

Radalla ajoharjoittelu suoritetaan omalla autolla. Mikäli ei ole käytettävissä autoa rataharjoitteluun, on mahdollista vuokrata radalle auto ajoharjoitteluradalta tai autokoululta.

Lisäksi syventävään vaiheeseen kuuluu neljä teoriatuntia, jotka jakautuvat kurssikohtaisesti toteutettavaksi joko ajoharjoitteluradalla tai autokoululla.

Jatkovaiheiden suorittamisen jälkeen on vielä toimitettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistus Ajovarmaan.