AJOVARMAN MAKSUJA 1.1.2016 LÄHTIEN

Tutkintomaksuja

Ajokorttilupa

Teoriakoe 31€

Suullinen teoriakoe terveysperustein 31€

Suullinen teoriakoe 94€

Ajokoe (B-luokka) 65€


Ajokorttilupahakemus 40€

Tilinumero: Nordea FI25 1660 3001 0929 83

Autokoulukohtainen viitenumero: 1110711

Viranomaismaksut (ajokorttilupa, teoria- ja ajokoe sekä mahdolliset toimistokulut) löytyvät Ajovarman ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin (maksut on vahvistettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa) sivuilta ja toimipisteistä.

LINKKI: AJOVARMA OY:N KOKO HINNASTO